• “Страхотните градове излъчват усещане за щедрост, дух на това да дадеш нещо в замяна, нотка на освободена креативност и артистичност и още много неща, които нямат финансова логика.”

  Charles Landry, стратег за градско развитие

 • За проекта Wellbeing Sofia

  Целта на проекта Wellbeing Sofia е да разгледа развитието на град София през призмата на качество на живот и благосъстояние (well-being). Това е комплексен, цялостен подход, който включва не просто изпълнението на отделни секторни политики (социални дейности, градска среда, образование, сигурност и ред и т.н.), а съчетаването на личностното развитие на всеки гражданин с развитието на обществото като цяло.

   

  Подходът предполага промяна в отношението за прогрес и развитие от страна на самите граждани, администрацията на местно ниво и всички заинтересовани страни. То се изразява в стремеж към благоденствие, способност за промяна, качество и максимално разгръщане на потенциала, а не на непрестанен фокус върху икономически растеж на всяка цена и задоволяване на материални потребности. Приоритизирането на качеството на живот като основен инструмент за измерване на развитието е най-новата прогресивна тенденция на глобално, национално и градско ниво - използва се от организации като OECD, държави като Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Бутан и градове като Барселона, Манчестър, Бристъл в ЕС и Санта Моника и Джаксънвил в САЩ. Европейският съюз също отделя сериозно внимание на институционално ниво на качеството на живот в държавите-членки и градовете.

   

  Конкретната цел на проекта е да създадем първоначални предпоставки и основа за приемане на качеството на живот и благосъстоянието като основни параметри, определящи по-нататъшното развитие на столицата. Това ще стане чрез проучване на водещите практики в световен план, създаването на мрежа от експерти по темата, връзката с ключови организации и местни администрации, дискусии с различни заинтересовани лица и организации на местно ниво и изготвянето на конкретни препоръки за необходимите стъпки, които местната администрация да предприеме в краткосрочен и средносрочен период.

 • Дейности по проекта

  Качество на живот в София

  Доклад, 09.2015

  В рамките на проекта Wellbeing Sofia публикувахме доклад, в който качеството на живот и благосъстоянието са представени като най-новите подходи за развитие на градове и държави. В доклада са показани примери за успешни инициативи, реализирани в градове като Санта Моника и Нотингам, като са представени и следващи стъпки, които да подпомогнат приемането на качеството на живот като основна отправна точка за развитието на София.

  Качество на живот в София - как да го постигнем?

  Конференция, 09.2015

  Качеството на живот и благосъстоянието започват да играят все по-голяма роля за държави и градове, измествайки по важност утвърдени фактори като икономическо развитие и привличане на инвестиции. Нещо повече - постигането на качество на живот се създава съвместно с гражданите, организациите и институциите, а не е обект на политики и стратегии на местната власт, отдалечени от ежедневието на града.

   

  Конференцията по проекта “Wellbeing Sofia” разгледа качеството на живот и благосъстоянието в три ключови аспекта:

  1. личното развитие на всеки от нас; 
  2. икономиката, качеството на работа и отговорността на компаниите за средата;
  3. ролята на местната власт за стартиране на процеса.

  В рамките на конференцията проведохме изненадващо преживяване по улиците на София благодарение на Street Wisdom.

   

  Facebook събитие

  Качество на живот в София - откъде да започнем?

  Работна среща, 07.2015

  Поставянето на качеството на живот и благосъстоянието като основна отправна точка за развитието на София зависи от това какви въпроси си задаваме като жители на града. Кои са верните съставки, които придават на един град облик и жизненост и го превръщат в наш дом? Какво го прави подходящо за един по-качествен живот, където гражданите имат възможността не просто да оцеляват, а да процъфтяват? Как един град може най- добре да служи на своите жители и да ги превърне в активни граждани?

   

  Търсихме и намерихме интересни отговори на тези въпроси на работната дискусия, водена от екипа на Фондация Багра - Георги Камов, Елина Желева и Цветелина Камова.

   

  Facebook събитие

 • Проект “Wellbeing Sofia - качеството на живот
  и благосъстоянието като основни критерии за развитие
  на европейска столица”, одобрен под N. СО15- РД-56-511 / 16.04.2015 г., се осъществява с финансовата подкрепа
  на Столична община, Програма Европа 2015 г.

 • Качество на живот в Inbox-a.

  Абонирайте се за нашия имейл бюлетин, за да следите всичко най-ново, което правим.